בחירת רישיון
התחברות

על איזה סוג רכב נאסר לעקוף רכב עוקף?

לפי הוראת רשות הרישוי.