בחירת רישיון
התחברות

באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

נהג שמצבו הגופני או הנפשי לא טובים , בנהיגתו הוא עשוי לסכן עוברי דרך אחרים.