מאגר שאלות תאוריה

באיזה מצב אסור לנהג לנהוג בכל רכב?

  • כאשר מצבו הגופני או הנפשי עלול לסכן עוברי דרך אחרים.
  • לפני נטילת תרופה ובמשך 24 שעות רצופות לאחר מכן.
  • לא קיים מצב בחוק האוסר נהיגה, אם לנהג רישיון נהיגה תקף.
  • אם הוא לא נח לפחות שמונה שעות לפני תחילת הנהיגה.

הסבר: נהג שמצבו הגופני או הנפשי לא טובים , בנהיגתו הוא עשוי לסכן עוברי דרך אחרים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה