מאגר שאלות תאוריה

איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?

  • נורית חום המנוע.
  • נורית מד הדלק במכל.
  • נורית תקלה בבלמים.
  • נורית לחץ שמן נמוך במנוע.

הסבר: נורית אזברת מד הדלק במיכל מציינת מצב שבו כמות הדלק ברכב נמוכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה