בחירת רישיון
התחברות

איזו נורית אזהרה אינה מחייבת לעצור ולהפסיק את הנסיעה כשהיא נדלקת?

נורית אזברת מד הדלק במיכל מציינת מצב שבו כמות הדלק ברכב נמוכה.