בחירת רישיון
התחברות

אחרי איזה מהתמרורים האלה אסורה העקיפה (למרחק של כ-100 מטרים)?

תמרור 132 מזהיר אותנו בפני מפגש מסילת רכבת ב100 מטר הקרובים. החוק אוסר לעקוף בתוך 100 מטר של מסילת רכבת.

practiceimage