בחירת רישיון
התחברות

בחר במשפט הנכון:

כאשר רכב עוקף אותנו , הוא רשאי להיכנס לפנינו , לכן נשמור על רווח גדול לפנים.