בחירת רישיון
התחברות

השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

מותר לעבור על פני רכב שפונה שמאלה, מצידו הימני.