מאגר שאלות תאוריה

השלם: רכב הנמצא בנתיב לפנייה שמאלה בלבד:

  • מותר לעבור על פניו מצדו הימני, רק אם הוא רכב אטי.
  • אסור לעבור על פניו מצדו הימני.
  • מותר לעבור על פניו מצדו הימני.
  • מותר לעבור על פניו מימינו רק ברכב נוסעים פרטי.

הסבר: מותר לעבור על פני רכב שפונה שמאלה, מצידו הימני.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה