בחירת רישיון
התחברות

איזה כוח מכוחות הטבע שואף לדחוף את הרכב אל מחוץ לסיבוב בעת נסיעה?

כח צנטריפטלי הוא כח הפועל מהמרכז החוצה. כח זה שואף לזרוק את הרכב מסיבוב או עיקול.