בחירת רישיון
התחברות

מהירות סבירה היא:

מהירות סבירה היא המהירות שכשניסע בה לא תסכן רכבים אחרים או משתמשים בדרך, ולא מעבר למהירות המקסימלית המותרת.