מאגר שאלות תאוריה

מהירות סבירה היא:

  • המהירות המתאימה לתנאים ולנסיבות ואינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת.
  • המהירות שהנוסעים ברכב מאיצים לנסוע בה. הנוסעים צודקים תמיד.
  • המהירות המותאמת לתנאים ולנסיבות, גם אם היא גבוהה במקצת מן המהירות המותרת.
  • המהירות המרבית המותרת באותה הדרך היא המהירות הסבירה בכל הנסיבות.

הסבר: מהירות סבירה היא המהירות שכשניסע בה לא תסכן רכבים אחרים או משתמשים בדרך, ולא מעבר למהירות המקסימלית המותרת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה