בחירת רישיון
התחברות

מה הם האמצעים ברכב שחובה להשתמש בהם בהסעת ילדים עד גיל שמונה?

ילד עד גיל 8 חייב להיות מרותק למושב בכיסא בטיחות או מושב מגביהה (בוסטר).