מאגר שאלות תאוריה

רישיון נהיגה של נהג חדש לא יחודש כרישיון נהיגה רגיל, אלא יוארך בשנתיים כרישיון נהיגה של נהג חדש, אם הורשע הנהג בעבירה של:

  • אי עצירה במקום שמוצב בו תמרור "תן זכות קדימה".
  • אי הצמדת השלט "נהג חדש" על השמשה האחורית ברכב.
  • נהיגת רכב מנועי ללא ביטוח תקף.
  • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל כשהנסיבות מחייבות עצירה.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה