בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

הקו הרציף מופיע משמאל לקו הקטעים לכן מותר לך לחצות אותו לרכב הבא ממול אסור לחצות.

practiceimage