מאגר שאלות תאוריה

כיצד עליך לנהוג כשלשמאלך הסימון על פני הדרך?

  • מותר לך לחצות את הקווים כשקו הקטעים מצד ימין של הקו הרצוף.
  • עליך לנסוע תמיד מצדם הימני של הקווים.
  • אסור לך לעבור את קו ההפרדה הרצוף.
  • עליך להאט ולעבור לצד הכביש השמאלי.

הסבר: הקו הרציף מופיע משמאל לקו הקטעים לכן מותר לך לחצות אותו לרכב הבא ממול אסור לחצות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה