מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג בהתאם לתמונה שלפניך?

  • יש לצפור כמה פעמים במעבר ליד רוכבי אופניים, כדי להסב את תשומת לבם.
  • האט בסביבת רוכב האופניים וסטה שמאלה אם אפשר.
  • הגבר את מהירות נסיעתך בעוברך ליד רוכבי אופניים, כדי לקצר את משך העימות עמם.
  • המשך בנסיעה ללא שינוי. רוכבי האופניים אינם מסכנים את כלי הרכב.

הסבר: להתרחק מרוכבי האופניים כי אין להם שליטה ויזואלית על מה שקורה מאחוריהם

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה