מאגר שאלות תאוריה

בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

  • התמרור השמאלי סותר את התמרור הימני.
  • תמרור "תן זכות קדימה" חייב להיות מוצב על הכביש מימין.
  • תמרור המורה על כביש חד-סטרי חייב להיות מוצב מעל לכביש.
  • תמרור המורה על כביש חד-סטרי יוצב בצדו השמאלי של הכביש.

הסבר: בימין יש תמרור חד סטרי ובשמאל תמרור מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול, דבר שלא יתכן. מדרך חד סטרית לא יכול להגיח רכב ממול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה