בחירת רישיון
התחברות

בתמונה שלפניך מתואר מצב בלתי אפשרי. מהו מצב זה?

בימין יש תמרור חד סטרי ובשמאל תמרור מתן זכות קדימה לרכב הבא ממול, דבר שלא יתכן. מדרך חד סטרית לא יכול להגיח רכב ממול.

practiceimage