בחירת רישיון
התחברות

איזה רכב מסחרי צריך "היתר גרירה" לצורך גרירה?

לפי דרישת רשות הרישוי.