מאגר שאלות תאוריה

איזה רכב מסחרי צריך "היתר גרירה" לצורך גרירה?

  • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-6,000 ק״ג.
  • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-10,000 ק״ג.
  • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג.
  • רכב שמשקלו הכולל המותר יותר מ-8,000 ק״ג.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה