בחירת רישיון
התחברות

מה הם התנאים החשובים ביותר לירידה בטוחה לשול הדרך?

רשית , אם השול סלול, באותו גובה כמו הכביש ורחב מספיק.

practiceimage