בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים ניסע ברכב נוסעים פרטי שלא בנתיב הימני?

כשהנתיב הימני אסור לנסיעת רכב פרטי.