מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • אסור לפנות בסוף הקטע.
  • לך זכות קדימה בדרך הצרה.
  • כביש ללא מוצא.
  • תן זכות קדימה לרכב הבא ממול בדרך הצרה.

הסבר: הכביש שלפניך ללא מוצא מצדו השני.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה