בחירת רישיון
התחברות

מה הן הסיבות להחלקה של רכב על פני הכביש?

בלימות חזקות, שמן מים או חצץ על הכביש.