בחירת רישיון
התחברות

כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:

כדי לנהוג בנוחות יש לכוון את מצב הישיבה ואת מרחק גלגל ההגה.