מאגר שאלות תאוריה

כדי להבטיח תנוחת ישיבה נוחה ובטוחה ברכב יש לכוון:

  • את משענות הראש ואת מיקום הדוושות.
  • את מיקום המושב ואת כיוון יציאת האוויר מפתחי האוורור.
  • את מיקום המושב, את זווית משענת הגב ואת מצב גלגל ההגה.
  • את מראות התשקיף ואת תחנות הרדיו.

הסבר: כדי לנהוג בנוחות יש לכוון את מצב הישיבה ואת מרחק גלגל ההגה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה