בחירת רישיון
התחברות

כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

הגדרת מתן זכות קדימה.