מאגר שאלות תאוריה

כשהנהג "נותן זכות קדימה" הכוונה היא:

  • שהוא משתלב בתנועה בלי לגרום לתאונה.
  • שהוא מאפשר לנהגים אחרים להמשיך בנסיעתם בלי לשנות את מהירותם ובלי לסטות מנתיב נסיעתם.
  • שהוא נכנס לזרם התנועה באותה מהירות כמו יתר כלי הרכב.
  • שהוא נדחק לזרם התנועה לתוך מקום המספיק בדיוק לכניסתו.

הסבר: הגדרת מתן זכות קדימה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה