מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרורים?

  • אסורה פניית פרסה לשמאל בלבד.
  • הפנייה שמאלה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
  • אסורה פנייה שמאלה ופניית פרסה שמאלה.
  • הפניה הקרובה שמאלה או הפניה הקרובה ימינה - בהתאמה - אסורות.

הסבר: תמרורים האוסרים פניה שמאלה או ימינה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה