מאגר שאלות תאוריה

איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

  • 613
  • 615
  • 617
  • 616

הסבר: החיצים בתמרור 615 מציינים איזה נתיבים נוסעים במקרה זה לתל אביב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה