בחירת רישיון
התחברות

איזה תמרור מהתמרורים האלה מוצב מעל לנתיב ומסמן יעדים מחוץ לעיר כשהוא מוצב?

החיצים בתמרור 615 מציינים איזה נתיבים נוסעים במקרה זה לתל אביב.

practiceimage