מאגר שאלות תאוריה

בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

  • נסיעה ברכב מנועי ללא ביטוח תקף.
  • נהיגה ברכב מנועי בהשפעת אלכוהול או סמים משכרים.
  • אי עצירה בצומת שהוצב בו תמרור "עצור".
  • אי הצבת משולש אזהרה בעת שהרכב הועמד בדרך בשל קלקול.

הסבר: נהג הנתפס נוהג בהשפעת אלכוהול , דינו 2 שנים שלילה לכן נהג חדש שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול רשיונו נשלל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה