בחירת רישיון
התחברות

בתום השנתיים של תקופת "נוהג חדש" לא יוענק רישיון נהיגה רגיל ל"נוהג חדש" שהורשע בעבירת:

נהג הנתפס נוהג בהשפעת אלכוהול , דינו 2 שנים שלילה לכן נהג חדש שנתפס נוהג תחת השפעת אלכוהול רשיונו נשלל.