מאגר שאלות תאוריה

אתה נוסע ברכב (3). מהו סדר כניסת כלי הרכב לצומת שלפניך?

  • הרכב משמאל ייסע ראשון (2), אחריו הרכב מימין (1) ולבסוף אתה (3).
  • הרכב מימין (1), אתה אחריו (3) ולבסוף הרכב משמאל (2).
  • אתה ראשון (3), אחריך הרכב משמאל (2) ולבסוף הרכב מימין (1).
  • אתה ראשון (3), אחריך הרכב מימין (1) ולבסוף הרכב משמאל (2).

הסבר: רכב מס 1 נמצא מימיננו לכן לו זכות קדימה,רכב 3 נמצא מימין לרכב 2 לכן יש לו זכות על רכב 3. לכן הסדר הוא 1 2 ו3

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה