מאגר שאלות תאוריה

באילו סיבובים לדקה (סל"ד) יש להפעיל את מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?

  • בכל סל"ד שבו ניתן לתפעל את הציוד המופעל.
  • תמיד בסל"ד שממליץ עליו יצרן הטרקטור.
  • הסל"ד נקבע אוטומטית עם הפעלת מעביר הכוח.
  • בסל"ד תקני, אלא אם כן צוין אחרת בציוד המופעל.

הסבר: לפי הוראת היצרן.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה