בחירת רישיון
התחברות

באילו סיבובים לדקה (סל"ד) יש להפעיל את מעביר הכוח, פי-טי-או (PTO)?

לפי הוראת היצרן.