מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לרכב פרטי ולרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עד 2,200 ק״ג.
  • החנייה על מדרכה מותרת, ובלבד שרוחב המדרכה יותר משישה מטרים.
  • החנייה על המדרכה, בהתאם למסומן עליה, מותרת לכל רכב.
  • החנייה על המדרכה אסורה.

הסבר: חניית רכב פרטי מותרת , חציו על המדרכה, מכח תמרור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה