בחירת רישיון
התחברות

מתי יש לשלב את נעילת הדיפרנציאל בטרקטור?

כאשר יש שקיעה של גלגל אחד בבוץ.