בחירת רישיון
התחברות

מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

להאט לפני הכניסה ולהאיץ בעדינות ביציאה מהעקומה.

practiceimage