מאגר שאלות תאוריה

מה ההתנהגות הנדרשת בקטע הדרך הנראה לפניך?

  • הגדלת רדיוס הסיבוב, כדי לשמור על מהירות סבירה.
  • שמירה על רדיוס סיבוב קטן והתאמת המהירות לרדיוס כזה.
  • האט לפני הכניסה לעקומה; האץ בעדינות ביציאה ממנה.
  • האצה בכניסה לעקומה;, האטה בתוכה וביציאה ממנה.

הסבר: להאט לפני הכניסה ולהאיץ בעדינות ביציאה מהעקומה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה