מאגר שאלות תאוריה

אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

  • הם המלצות בלבד. על פי שיטת הניקוד רק בית משפט מוסמך להטיל אמצעי תיקון.
  • באים במקום הרשעה בדין על עבירת תעבורה.
  • מוטלים בנוסף לכל עונש שהטיל בית המשפט על הנוהג ברכב בשל עבירות תעבורה.
  • אינם כוללים פסילת רישיון נהיגה (רק קצין משטרה רשאי לפסול רישיון נהיגה).

הסבר: אין קשר בין העונש המטיל בית המשפט לעונש שמטילה רשות הרישוי. אם זה אמצעי תיקון או ניקוד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה