בחירת רישיון
התחברות

אמצעי התיקון המנהליים שמטילה רשות הרישוי על פי שיטת הניקוד:

אין קשר בין העונש המטיל בית המשפט לעונש שמטילה רשות הרישוי. אם זה אמצעי תיקון או ניקוד.