בחירת רישיון
התחברות

מהו המשקל הכולל המותר של רכב מסחרי החייב בבדיקה של מערכת הבלמים לפחות פעם אחת בחצי שנה?

לפי הוראת רשות הרישוי.