מאגר שאלות תאוריה

מהו המשקל הכולל המותר של רכב מסחרי החייב בבדיקה של מערכת הבלמים לפחות פעם אחת בחצי שנה?

  • 16,000 ק״ג או יותר.
  • 12,000 ק״ג או יותר.
  • 8,000 ק״ג או יותר.
  • 10,000ק״ג או יותר.

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה