בחירת רישיון
התחברות

כאשר הראות לקויה:

יש להאט ולשמור מרחק גדול יותר.