בחירת רישיון
התחברות

מתי חייבים לעשות את בדיקת זיהום האוויר הנפלט מן הרכב?

בדיקת פליטת זיהום האויר עושים בזמן הטסט השנתי.