מאגר שאלות תאוריה

"שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" היא על פי החוק :

  • מערכת לדווח לבית המשפט על אי תקינות של כלי רכב.
  • מערכת לרישום נקודות חובה לנהגים המורשעים בעבירות תעבורה אחת לחמש שנים.
  • מערכת לרישום הרשעות על כל עבירה פלילית.
  • מערכת לרישום נקודות חובה על הרשעות בביצוע עבירות תעבורה שנקבעו בחוק.

הסבר: שיטת הניקוד היא מערכת לקביעת ניקוד על עבירות תעבורה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה