מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג בקטע הדרך שלפניך?

  • הגבר את מהירות נסיעתך כדי לחמוק מאפשרות שהולכי רגל יחצו אחרי המכולה.
  • עצור לפני המכולה, שמא יחצו הולכי רגל אחרי המכולה.
  • האט והיכון לעצירה. מכולת האשפה חוסמת את שדה הראייה מימין, והדבר מחייב האטה.
  • המשך כרגיל וצפור ממושכות כמה פעמים לפני עוברך את קו המכולה.

הסבר: יש הפרעה בשדה הראיה ועלינו להאט ולהיתכונן לעצירה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה