בחירת רישיון
התחברות

אחד ההבדלים בין רכב בעל תיבת הילוכים ידנית לבין רכב בעל תיבת הילוכים אוטומטית מתבטא בכך ש:

דוושת המצמד מורכבת אך ורק ברכב ידני