מאגר שאלות תאוריה

מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

  • הדבר מונע מהרכב שמאחוריך לעקוף אותך.
  • אין כל יתרון בנהיגה בימין הכביש, אלא בכביש חד-סטרי בלבד.
  • הישארות בתוך התחום המותר, שאינו עולה על 40 ס"מ משפת הכביש.
  • אתה יוצר מרווח ביטחון בינך לבין הרכב הנע ממול.

הסבר: ככל שניסע בצד ימין כך מרווח הבטחון מהרכב שבא ממול גדול יותר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה