בחירת רישיון
התחברות

מה היתרון בנהיגתך בימין הכביש?

ככל שניסע בצד ימין כך מרווח הבטחון מהרכב שבא ממול גדול יותר.