בחירת רישיון
התחברות

איזה כוח מכוחות הטבע מופעל על הרכב בעת בלימה והאטה?

כח ההתמדה (אינרציה) הרכב ירצה להמשיך לנסוע קדימה בגלל כח זה.