מאגר שאלות תאוריה

מתי חייבים להתקין קולט גצים בטרקטור?

  • כאשר המצב המכני של המנוע ירוד יחסית.
  • כאשר בטרקטור מותקן צינור פליטה עליון.
  • כאשר בטרקטור מותקן צינור פליטה פתוח.
  • כאשר בטרקטור מותקן צינור פליטה תחתון.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה