בחירת רישיון
התחברות

ברכב המיועד להובלת רכב ("מובילית") יש שני משטחים. מה הגובה המרבי המותר לרכב עם מטענו?

לפי דרישת רשות הרישוי.