בחירת רישיון
התחברות

היכן יש לעצור על פי הנראה בתמונה?

לפני קו העצירה.

practiceimage