בחירת רישיון
התחברות

מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

מכיוון שדה הראיה מוגבל העקיפה אסורה.

practiceimage