מאגר שאלות תאוריה

מדוע סומן קו הפרדה רצוף בתמונה?

  • מפאת רוחבו הצר של הכביש.
  • עקב מפרץ עצירת האוטובוס בימין הכביש.
  • עקב מגבלת שדה הראייה לפנים.
  • בגלל שדרת העצים משני צדי הכביש.

הסבר: מכיוון שדה הראיה מוגבל העקיפה אסורה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה