בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש לנהוג כאשר דולקים אורות אדומים מהבהבים ברמזור שבתמונה?

אור אדום מהבהב ברמזור שבמפגש מסילת ברזל מסמן על התקרבות רכבת על הנהג לעצור עד מעבר הרכבת.

practiceimage