בחירת רישיון
התחברות

בעת מבחן הרישוי השנתי (טסט) של הרכב במכון הרישוי יירשם:

לפי דרישת רשות הרישוי.