מאגר שאלות תאוריה

ברצונך להוביל מכולה על גרור. מה חייב להיות המשקל הכולל המותר של הגרור כדי להוביל עליו מכולה?

  • לפחות 12,000 ק"ג.
  • לפחות 10,000 ק"ג.
  • לפחות 15,000 ק"ג.
  • לפחות 14,000 ק"ג.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה