בחירת רישיון
התחברות

ברצונך להוביל מכולה על גרור. מה חייב להיות המשקל הכולל המותר של הגרור כדי להוביל עליו מכולה?

לפי דרישת רשות הרישוי.