מאגר שאלות תאוריה

מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

  • נהג הרכב הכחול (1) אינו מפעיל את המחוון השמאלי.
  • אף על פי שהשמים מעוננים, אורות הרכב הכחול (1) אינם דולקים.
  • נהג הרכב הכחול (1) אינו שומר רווח גדול דיו מהרכב שלפניו.
  • נהג הרכב הכחול (1) נוהג בנתיב השמאלי במקום בנתיב הימני.

הסבר: אינו נוהג בימינו של הכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה