בחירת רישיון
התחברות

מה אינו נכון בהתנהגותו של נהג הרכב הכחול (1)?

אינו נוהג בימינו של הכביש.

practiceimage