בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להסיע ברכב ילד שמלאו לו שלוש שנים וטרם מלאו לו שמונה שנים?

במושב בטיחות או במושב מגביה (בוסטר)