מאגר שאלות תאוריה

האם חברה שלא אושרה כמשרד הובלה רשאית להוביל חומרים מסוכנים?

  • לא.
  • כן. הובלת חומרים מסוכנים מותרת בכל רכב – לפי הכללים הרגילים.
  • כן. הובלת חומרים מסוכנים מותרת בתנאי שלנהג ותק של עשר שנות נהיגה לפחות.
  • כן. כאשר לנוהג ברכב יש רישיון נהיגה C+E.

הסבר: לא, על מנת להוביל חומרים מסוכנים , יש לקבל אישור מרשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה