בחירת רישיון
התחברות

האם חברה שלא אושרה כמשרד הובלה רשאית להוביל חומרים מסוכנים?

לא, על מנת להוביל חומרים מסוכנים , יש לקבל אישור מרשות הרישוי.