בחירת רישיון
התחברות

האם מותר לאנשים להיות ברכב בעת גרירתו, מלבד הנוהג בו?

לא. בזמו גרירה, הרכב ללא שליטה, לכן על כל הנוסעים לפנותו.