בחירת רישיון
התחברות

למה תתרום נהיגה מתונה של הנוהג ברכב, ללא האצות גסות של המנוע?

ככל שהנהיגה מתונה הרכב צורך פחות דלק.