בחירת רישיון
התחברות

בנסיעה בלילה, כאשר מולך בא רכב שאינו מעמעם את אורותיו ומסנוור אותך:

להאט , להיצמד לימין ולהעזר בקו הצהוב שמימין לדרך.